VastgoedCultuurFonds

Toelichting afwikkeling en oproeping vergadering 5 januari 2017

16 december 2017

Hierbij willen wij u graag verder informeren over de afwikkeling van het VastgoedCultuurFonds (hierna: fonds).

Lening Muziekmakerscentrum

Er is recentelijk duidelijkheid gekomen over de uitstaande lening van € 200.000 die in 2007 door het fonds is verstrekt aan het Muziekmakerscentrum. Aangezien het Muziekmakerscentrum zelf niet tot terugbetaling in staat was, is de gemeente Amsterdam hiervoor aansprakelijk gesteld en is een rechtszaak aangespannen. Op 25 oktober jl. is een vonnis gewezen waarin is bepaald dat de Gemeente Amsterdam niet aansprakelijk is voor de terugbetaling van deze lening aan het fonds. Een hoger beroepszaak wordt niet zinvol geacht in verband met hoge kosten en een lage kans van slagen. Wij betreuren deze uitkomst maar kunnen u helaas niet beter berichten.

Afwikkeling VastgoedCultuurFonds

Aangezien de lening aan het Muziekmakerscentrum de enige belegging was van het fonds, is het nu mogelijk om het fonds volledig af te wikkelen. Hiervoor is een liquidatiebalans opgesteld. In deze opstelling is te zien dat het eigen vermogen van het fonds ruim € 156.000 negatief is. De heer De Jong heeft via de stichting STOA voor een totaal van ruim € 229.000 aan leningen aan het fonds verstrekt. Afgesproken is dat de huidige beschikbare middelen van ca. € 73.000 worden aangewend voor gedeeltelijke (circa 32%) aflossing van de leningen aan de STOA. Tevens wordt de oninbare vordering op het Muziekmakerscentrum aan haar overgedragen. In ruil hiervoor scheldt STOA de resterende schuld van het fonds kwijt. Hierna is het vermogen van het fonds vereffend. Aan de participanten is eind 2011 € 5.000 per participatie terugbetaald. Dit komt neer op 40% van de inleg. Wegens het bovenstaande kan geen verdere terugbetaling van kapitaal meer plaatsvinden.

De beleggingsraad, bewaarder en beheerder hebben goedkeuring verleend aan de afwikkeling van het fonds zoals hierboven uiteengezet.

Vergadering

Teneinde het fonds af te wikkelen zal een vergadering van participanten VastgoedCultuurFonds worden gehouden. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 5 januari 2017 om 11.00 uur op het kantoor van de beheerder, Strawinkskylaan 485 te Amsterdam.

Op de agenda staat de toelichting op het besluit tot afwikkeling en decharge van de bewaarder en de beheerder.

Aangezien uitsluitend bovenstaande onderwerp op de agenda staat, heeft het onze voorkeur om dit punt via een zogenaamde papieren vergadering te formaliseren. Wij willen u derhalve vragen gebruik te maken van het aanmeld-/volmachtformulier, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Het formulier kunt u opvragen via telefoonnummer 020-572 01 01. Mocht u wel aanwezig willen zijn op de vergadering, dan kunt u dit ook op dit formulier aangeven.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze belegging niet aan uw verwachtingen heeft beantwoord en het spijt ons dan ook u niet anders te kunnen berichten. Mocht u nog een nadere toelichting wensen, dan staan wij u graag te woord.